नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वनस्पति विभाग
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
धनगढी, कैलाली
फोटो ग्यालरी
Card image cap

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र धनगढी, कैलाली View Photos

Card image cap

कार्यालयका तस्बिरहरू View Photos