नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वनस्पति विभाग
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
धनगढी, कैलाली
कानूनी दस्तावेज
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली कानूनी दस्तावेज 2079-04-23 विवरण हेर्नुहोस्
2 शिवपुरी-नागार्जुन -राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०७६ कानूनी दस्तावेज 2079-04-23 विवरण हेर्नुहोस्
3 सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५।११।१०) कानूनी दस्तावेज 2079-04-23 विवरण हेर्नुहोस्
4 वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५।६।२) कानूनी दस्तावेज 2079-04-23 विवरण हेर्नुहोस्
5 नेपाल राजपत्र भाग ५ २०७५।८।३ (उद्याेगहरुलाइ खुलारुपमा फाेहाेर बाल्न प्रतिबन्ध लगाइएकाे सूचना ।) कानूनी दस्तावेज 2079-04-23 विवरण हेर्नुहोस्
6 जलविद्युत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पुस्तिका कानूनी दस्तावेज 2079-04-23 विवरण हेर्नुहोस्