GOVERNMENT OF NEPAL
Ministry of Forests and Environment
Department of Plant Resources
Plant Research Center
Dhangadhi, Kailali
Introduction
 • श्री गंगा दत्त भट्ट
  Ganga Datt Bhatt

  Office head

  9858482920

  gdb742gdb@gmail.com

 • श्री शुबेक्षा शर्मा
  Shubeksha Sharma

  Information Officer

  9858482303

Legal Documents
Title Published Date Download
नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली 2079-04-23
शिवपुरी-नागार्जुन -राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०७६ 2079-04-23
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५।११।१०) 2079-04-23
News/Notice
Title Published Date Download
आ.व.२०८०/८१ को जडिबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत समूह/सहकारीहरुको छनौट सम्वन्धी सूचना 2080-08-28
पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार कार्यक्रम संचालन एवं कार्यान्वयन गर्ने / गराउने सम्वन्धी सूचना 2080-05-25
आ.व.२०७९/८० को जडिबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत समूह/सहकारीहरुको छनौट सम्वन्धी सूचना 2080-02-21
Download
Title Published Date Download
Commercial Cultivation Procedures of Herbs 2078-01-24
Forest Produce Authority Concept Paper 2077-12-25
Restricted non-timber species 2077-12-25